Veiligheid & Hygiëne

 • Veiligheid & Hygiëne

  Ons huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals traphekjes, stopcontactbeveiliging, brand- en koolmonoxidemelders, brandblussers, branddeken en een EHBO-doos. De kinderen spelen in een afgesloten tuin. Als de kinderen buiten zijn houd ik altijd toezicht.

  Regelmatig vindt er een inspectie plaats door de GGD en het gastouderbureau op veiligheid, hygiëne en pedagogisch handelen. Zij houden hiervan een risico-inventarisatie bij. Ik heb een EHBO- diploma voor kinderen. Peter en ik zijn allebei in het bezit van een VOG.

  Uit hygiënisch oogpunt blijven de schoenen bij ons in de hal op de mat staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er lekker gespeeld kan worden. Uw kind mag op slofjes, sokken of blote voeten lopen.

  Ieder kind slaapt in een schoon bedje en heeft zijn/haar eigen beddengoed. De kinderen slapen in hun eigen slaapzakje, dat van huis meegebracht moet worden.

  We eten aan tafel en voor en na het eten wassen we onze handen. Van de maaltijden proberen we altijd een gezellig samenzijn te maken, waarbij er aandacht is voor elkaar.